http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/detail1.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/mara.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/savlis-lovi.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/det2.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Kurovoce.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Kurovice-2.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto01.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/muzeum-2.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/h2.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh3.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto04.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/pinda.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/andrea.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/Helfstyn-21_05_2011-by_Strix-0810.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/muzeum.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/foto02.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/krak.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bw.jpg
http://olomouckypluk.cz/images/fotogalery/001-Slideshow/thumb/bh2.jpg

13. 5. 2011 - 15. 5. 2011

Slezskoostravský hrad

Třicítková bitva v Ostravě

Bitva z období Třicetileté války na Slezskoostravském hradě v Ostravě
Pořádá Agentura Gryff a Alt-Starhemberg Olmütz 

 Adekvátní vybavení na 1. polovinu 17. století samozřejmostí, oddělelený nedobový tábor od dobového, v dobové části kostýmová povinnost. Hradíme PHM, fasuje se prach a oběd.

Účast možná po dohodě s pořadatelem – Martin Šavel (Šavlis), martin.savel@olomouckypluk.cz, tel.: 725 820 454. Po dohodě možné i vystoupení za honorář...

 

Propozice pro účastníky:

Příjezd
Příjezd na místo (mapa zde) od pátku 13.5.2011 od 15:00 do soboty 7:30 ráno. V sobotu po 7:30 již nebude možné najet na plac autem, ani stavět. Parkovistě je pár metrů od tábora. Dřevo a pitná voda je v prostorách hradu, POZOR, hrad se uzavírá v pátek ve 23:00, kdo přijede později, nenafasuje až do rána dřevo, ani vodu.

Tábor
 Tábor je dobový. Dobovka platí od 9:00 do 22:00 v sobotu a 9:00 do 17:00 v neděli . Žádný civil, igelity, PET lahve, plastové kelímky apod. Kdo nemá dobový stan, může si jej postavit někde mimo hlavní tábor, ovšem až po skončení dobovky. 

Bude zajištěna pitná voda a dřevo na oheň - v hradu přes den, hrad se na noční hodiny uzavírá  a není do něj přístup. Dřevo i vodu doporučujeme nabrat přes den. Plastové kadibudky budou v táboře k dispozici 25 hodin denně. Oheň je možné rozdělávat na tábořistích jen na "satelitu" či adekvátním elementu, popřípadě vytvořením ohniště vykopáním drnu, pakliže jej v neděli zase pečlivě zakryjete a uklidíte. Tábor nemá zajištěnu zvláštní ostrahu. 

Co se dřeva týče, bBerte jen to, co skutečně spotřebujete a myslete na ostatní. Palte také jen tolik, co je skutečně nutné k uvaření.

Stravování
Po oba dny se budou fasovat suroviny na oběd. Fasování proběhne tak, že cca v 10:00 - 11:00 přijedou k táborům zásobovací vozy a budou vydávat potraviny dle počtu přihlášených. Chleba, cibule, česnek, brambory, slanina a klobásy. Další ingredience na finální pokrm si zajistěte dle chuti a rozmaru. Vybrali jsme tak, aby ingredience byly použitelné a schůdné pro celky s velkou a vybavenou kuchyní (vaření guláše, apod.), i pro jednotlivce s omezenějšími možnostmi (špíz nebo něco jednoduchého u nejbližšího ohniště).  Za skupinu nechť přijde fasovat jeden kuchař, případně s pomocníkem. 

Program
Program na  hradě začíná oficiálně v 10:00 ráno a končí v sobotu ve 22:00 ohňostrojem a  v neděli v 17:00. Valná část programu se účastníků bitvy netýká, samozřejmě se na něj ale mohou jít podívat, poprosíme však s ohledem na platící diváky. Můžete se těšit např. na skupiny Adorea a M.C.E. 

Pro účastníky bitvy jsou stěžejní a povinné následující body programu:
Dopolední nástup jednotek v táboře, průvod hradem (cca 100 m) a zahajovací balábilé v aréně na začátek programu po oba dny (celkem cca 20-30 minut) v 10:00, Nástup jednotek 9:50 před táborem. 

Sobotní bitva v 16:00 a nedělní bitva ve 14:00

Večerní průvod hradem a balábilé na závěr programu (stejný jako ráno) - není jistý, upřesní se.

Bitva
V sobotu ve 14:00 se sejdou velitelé a zástupci skupin v táboře Alt-Starhemberg Olmütz k poradě a nácviku bitvy.  Nácvik proběhne bez mužstva, jen s důstojníky či vedoucími. K poradě nechť přivedou své zbrojmistry, jež budou odesláni k nafasování prachu.
Bitva bude trvat 45 - 60 minut, po jejím skončení zústávají účinkující na bojišti ke krátké děkovačce (5 min.). 

Odjezd
Odjezd je možná po skončení akce, tj. v neděli od 17:00. Cesťáky se budou vyplácet v neděli od 16:00 v táboře Alt-Starhemberg. Do 17:00 by také měl stát tábor a dobovka.

Plán tábora a okolí